Om

Välkommen till den nya bloggen för Hemmaföräldrars nätverk. Själva hemsidan hittar du här: hemmaforaldrar.se

Här får du läsa om det som sällan lyfts fram i dagens samhälle: Vad små barn behöver, ny forskning som handlar om små barns behov (inte bara statens eller föräldrars behov), reflektioner kring föräldraskapet, familjepolitik och samtida fenomen – helt utan trigger warnings.

Det finns en stor rädsla hos många att föräldrar ska känna skuld om de får tillgång till fakta och forskning om små barns behov. Saker som föräldrar behöver veta för att kunna fatta rätt beslut kring de egna unika barnen.  

Ett typexempel på det är ett blogginlägg från den gamla bloggen där vikten av en sammanhängande ledighet för förskolebarn lyftes. Inlägget lästes på två dagar av över 100 000 unika läsare och fick, (trots att Facebook flera gånger försökte nollställa gilla-länken), över 69 000 likes. Till dags dato har inlägget lästs av över 300 000 unika läsare. Det var som en fördämning brast när fokus helt plötsligt hamnade på barnen. Idag har många kommentarer försvunnit när Google plus försvann, men det var över 100 kommenterar till inlägget som visade hur otroligt rätt det hamnade och många höll verkligen med. Det visar hur viktig och unik Hemmaföräldrars nätverks blogg är.

Själv tror jag inte att vi ska vara så rädda för att föräldrar ska känna skuld. Känner man skuld, så är det väl ett gyllene tillfälle att vända blicken inåt och fundera över varför (istället för att skjuta på budbäraren). Det bästa är att ta tillfället i akt och  reflektera samt fundera över varför man känner skuld och sedan fundera över om det är något man kan förändra. Kan man förändra något kring barnen så är det bara att göra det. Kan man inte det så får man släppa det hela, men då har man i alla fall utvärderat sin situation.

Skuld känner alla föräldrar återkommande, det är en del av föräldraskapet och fyller en funktion för att vi ska utvecklas i vårt föräldraskap, växa som människor och dessutom är jag övertygad om att reflektion kring skuldkänslan ger ett bättre psykiskt välmående, så tack men nej tack tack till trigger warnings och åsiktskorridorer – här vågar vi lyfta även svåra ämnen och på så sätt få fler nyanser i diskussionerna kring barn och föräldraskap. Något alla vinner på.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Den gamla bloggen hittar du här: https://hemmaforaldrar.blogspot.com