Publicerad i Censur, föräldraförsäkring

Media låter Kajsa Dovstad stå oemotsagd

Foto: Pixabay

Media verkar ha en ny favorit: Kajsa Dovstad som ständigt får mediautrymme, men där repliker på hennes debattinlägg inte publiceras eller så får hon slutreplik på andras debattartiklar, vilket inte är praxis. Lite fascinerande. Nu senast i Expressen där hennes debattartikel får stå oemotsagd.

Vad skriver då Kajsa Dovstad som är så viktigt att inte några andra åsikter släpps fram? Jo, till exempel att det är dags att dra in föräldraledigheten specifikt för kvinnor inom vård- och omsorgsyrken, för att tvinga ut dem i arbetslivet och vårda corona-sjuka:

”Ratta respiratorer eller dra runt på barnvagnen? För många inom vården är valet enkelt just nu. Man avbryter sin föräldraledighet, rycker in och drar sitt strå till stacken. Corona är den största kris som drabbat sjukvården i modern tid. Ja, kanske någonsin. Personal mobiliseras från alla håll, nästan. (…)

Men det finns en grupp som inte kan kallas in ens när det krisar – föräldralediga. Lattemammorna kan fortsätta lalla runt. Om inte på caféer, så hemma; baka bullar och mysa framför tv:n. Copywriter i storstan eller sjuksköterska på småorten spelar ingen roll. Föräldraledigheten är helig.”


Det här följer samma mönster som tidigare när jag skrev en debattartikel för SVT och därmed borde ha fått slutrepliken. Men vem fick slutrepliken på min debattartikel? Jo, Kajsa Dovstad, som alltså redan har mediautrymme att publicera sina tankar som krönikör för Expressen. Nu gör media självklart som de vill. Om de bara vill ha en åsikt publicerad och därmed väljer att bli en del av makten, istället för att granska makten, så visst. För makten vill självklart det Kajsa Dovstad vill. Annika Strandhäll, S, pratade redan år 2017 om att korta föräldraledigheten för att tvinga ut fler kvinnor i vård och omsorg.

Dessvärre blir det väldigt odemokratiskt att inte släppa fram fler röster än de som går i linje med maktens – i synnerhet som SVT ska vara oberoende och finansieras av våra skattepengar, samtidigt som tidningarna också får stora subventioner. Med det i åtanke så borde debatten nyanseras och fler röster släppas fram.

Här är i alla fall en replik på Kajsa Dovstads debattartikel:

Kajsa Dovstad skriver i Expressen den 10 april, att föräldraledigheten i dessa kristider, borde dras in för kvinnor som är utbildade sjuksköterskor. Staten ska helt enkelt kliva in och peka med hela handen och rycka undan den ekonomiska tryggheten specifikt för kvinnor, som därmed ska tvingas in i vård- och omsorgsyrken och vårda corona-sjuka.

Det lilla barnets rätt till en trygg anknytning och en bra start i livet, är i hennes värld underordnat statens behov av arbetskraft. Människors självklara rätt till sina egna liv, är underordnat kollektivets behov och i den kris vi befinner oss i, ska demokratiska värden inte längre gälla, utan människor ska tvingas att agera som staten vill. 

Även rent allmänt vill Kajsa Dovstad att föräldraförsäkringen ska kortas för att ge ett ”välbehövligt personaltillskott” till vård och omsorg. I teorin ser hon 4 500 fler i vård- och omsorgsyrken med färre föräldradagar. Men i praktiken kommer många istället säga upp sig för att få mer tid med sina barn, eller arbeta deltid. De som inte kan välja riskerar att drabbas av psykisk ohälsa om de tvingas in arbetslivet under den period barnen behöver dem som mest. Något vi redan ser idag då många heltidsarbetande småbarnsmammor enligt statistik från Försäkringskassan är hårt drabbade av sjukskrivningar.

Självklart ska alla hjälpas åt när landet befinner sig i en akut kris, men den hjälpen ska samordnas på frivillig basis och inte med statligt tvång. Det är en självklarhet i en demokrati.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Nej, fler kommer inte jobba med kortad föräldraförsäkring

Dra in föräldraledigheten för vårdens lattemammor

Dygnet-runt-förskolor ska lösa problemen med kortad föräldraförsäkring

Public service ansvar i det offentliga rummet

Kajsa Dovstad

Publicerad i familjepolitik, föräldraförsäkring, jämställdhet

Åsiktskorridor i SVTs Morgonstudio

60764191_2848468245178251_1620816294100074496_nSVT verkar bli allt mer beroende av att servera ”rätt” politiska och ideologiska budskap. Men för att kunna kalla sig oberoende så måste alla sidor få höras och reglerna för public services oberoende uppdrag följas. Som jag berättat om tidigare så tog Opinion Lives debattredaktion parti för kortad föräldraförsäkring, genom att inte följa praxis och publicera slutrepliken på min debattartikel. Och i debattprogrammet i tv om föräldraförsäkringen hade de sedan dessutom två personer som tyckte i princip likadant.

Här i veckan så valde SVT Morgonstudion samma koncept. Nina Rungs make, Peter Rung (Svensson) med titeln ”jämställdhetskonsult”, fick sitta i tv tillsammans med Louise Winblad, bloggare och författare och båda serverade samma åsikt: Självklart blir vi jämställda bara vi delar lika på allt. Inslaget presenterades också under rubriken: ”Kvinnor offrar jobb för barn”. Tänk om de inte alls offrar något till att börja med, utan istället får något. En gåva där tid för barn och balans mellan familj och arbetsliv ger dem äkta livskvalitet och sedan dessutom en mängd nya kunskaper att ta med sig och lägga till i sin cv? Det här att presentera en färdig ideologisk idé är inte att vara oberoende television, det är att vara beroende av att följa det staten pekar ut som det ”rätta”.

Inte blev det bättre av att Nina Rungs make oemotsagd fick uttrycka påstående helt tagna ur luften som: ”Vi vet att barn i jämställda familjer får bättre kognitiva förmågor”. (Där hade det varit på sin plats med en fråga: ”Enligt vilken undersökning då?”). Det blir så ensidigt med den här 50-50 idéen, där allt ska delas lika från föräldradagar till att båda är lika lite med barnen och voilà så kommer mirakel att ske. Smarta barn, lika bra pension, samma karriärmöjligheter och lika höga löner. Nu finns det naturligtvis inte någon forskning som stödjer att standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder, skulle ge några fördelar.  I samma takt som statens styrning av medborgarnas val har ökat så har sjukskrivningarna ökat samt även den psykiska ohälsan  hos kvinnor och barn. Det ger varken bättre karriär, pension eller lön. Även skolresultaten har sjunkit i takt med att alltfler barn placerats allt tidigare i förskola, allt längre dagar.

Eftersom jag verkligen tröttnat på SVTs partiskhet så skrev jag till SVT och fick svar från Marit Hübinette som är ansvarig för programmet:

”Hej,

I morse sände Morgonstudion ett väldigt vinklat program om jämställdhet. Två personer som tyckte i princip likadant fick uttala sig. Bilden var också satt på förhand: ”Kvinnor offrar jobb för tid med barn”. Är det verkligen oberoende att servera ett ideologiskt och politiskt budskap på det sättet, utan ens ett försök att nyansera bilden?

Jag blir väldigt förvånad när det finns så många andra sätt att se på jämställdhet och uppmuntra till jämställdhet, än att staten ska tvinga människor att dela 50-50 på allt. För att kunna titulera sig oberoende så tycker jag det kan vara en poäng i att nyansera bilden av jämställdhet och låta fler komma till tals som arbetar för samma sak, men har andra lösningar.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/varfor-ska-vi-jobba-nar-barnen-behover-oss-26418.  

Mvh
Madeleine Lidman

Jag fick ett snabbt svar, vilket var hedervärt:

”Hej Madeleine!

Utan att bli för invecklad i varför det blev som det blev i studion, så kan jag säga att vi på  redaktionen inte är helt nöjda med utfallet heller. 

Såklart finns många perspektiv på jämställdhet, och egentligen var det precis det vi ville åt.  Nu nådde vi inte fram och det är bara att beklaga. 

Tack för att du mejlade oss, jag ska läsa upp ditt brev för redaktionen så kan vi snacka vidare om detta.

Bästa,
Marit Hübinette
Chef Morgonstudion SVT” 

När jag sedan skrev och frågade vad de kommit fram till tog det dock stopp, så mycket vill SVT inte ha att göra med gräsrötterna som betalar för att de ska finnas.

Jag kan tycka att det börjar bli för mycket nu. Statstelevisionens partiskhet i kombination med en alltmer utökad åsiktskorridor i vårt land, gör att vi missar sunda diskussioner om hur de politiska ramarna ska utformas. Det finns inte bara ett sätt att uppnå jämställdhet, så lyft debatten och ta in fler åsikter. Vi behöver verkligen inte mer av det gamla vanliga snömoset, som Peter Rung levererade där man ser statens styrning av medborgarna som en garant för att se till att människor väljer ”rätt”.  Det finns nämligen inget rätt val. Vi är olika och att vi ska straffas ekonomiskt, få sämre pension eller sämre karriär om vi väljer tid för barn – är inte en naturlag, utan något staten bestämt ska ske om vi inte gör som staten vill. Blir det negativa sidoeffekter av att välja tid för barn, så gör något åt dessa effekter istället för att styra i detalj hur människor ska leva sina liv.

Vill vi uppnå riktig jämställdhet så måste alla inse att det inte bara finns en väg att gå, utan det finns väldigt många olika sätt att uppnå ett bra resultat. Jämställdhet kan lika gärna vara att var och en får göra det de drömmer om, som att en är hemmaförälder och en arbetar utanför hemmet. OM det valet får negativa konsekvenser för den enskilde, ska man lägga fokus på att undanröja dessa, inte styra människor att göra likadant.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Kritiken mot SVT – ny studie visar politiska vinklingen

SVT lovar sluta med politiska markeringar

Partiska SVT vägrar publicera slutreplik 

Opinion Live: Ska man korta ner föräldraförsäkringen för att rädda välfärden?

Jämställdhetslinje blir sjukskrivningslinje

Varför ska vi jobba som mest när barnen behöver oss som mest? 

Mammor betalar priset för att arbeta heltid

Psykisk ohälsa bland unga ökar

Sverige mer drabbat av psykisk ohälsa än övriga nordiska länder

Det här blir en hemmaförälder bra på

Nej fler kommer inte jobba med kortad föräldraförsäkring