Publicerad i Censur, föräldraförsäkring

Media låter Kajsa Dovstad stå oemotsagd

Foto: Pixabay

Media verkar ha en ny favorit: Kajsa Dovstad som ständigt får mediautrymme, men där repliker på hennes debattinlägg inte publiceras eller så får hon slutreplik på andras debattartiklar, vilket inte är praxis. Lite fascinerande. Nu senast i Expressen där hennes debattartikel får stå oemotsagd.

Vad skriver då Kajsa Dovstad som är så viktigt att inte några andra åsikter släpps fram? Jo, till exempel att det är dags att dra in föräldraledigheten specifikt för kvinnor inom vård- och omsorgsyrken, för att tvinga ut dem i arbetslivet och vårda corona-sjuka:

”Ratta respiratorer eller dra runt på barnvagnen? För många inom vården är valet enkelt just nu. Man avbryter sin föräldraledighet, rycker in och drar sitt strå till stacken. Corona är den största kris som drabbat sjukvården i modern tid. Ja, kanske någonsin. Personal mobiliseras från alla håll, nästan. (…)

Men det finns en grupp som inte kan kallas in ens när det krisar – föräldralediga. Lattemammorna kan fortsätta lalla runt. Om inte på caféer, så hemma; baka bullar och mysa framför tv:n. Copywriter i storstan eller sjuksköterska på småorten spelar ingen roll. Föräldraledigheten är helig.”


Det här följer samma mönster som tidigare när jag skrev en debattartikel för SVT och därmed borde ha fått slutrepliken. Men vem fick slutrepliken på min debattartikel? Jo, Kajsa Dovstad, som alltså redan har mediautrymme att publicera sina tankar som krönikör för Expressen. Nu gör media självklart som de vill. Om de bara vill ha en åsikt publicerad och därmed väljer att bli en del av makten, istället för att granska makten, så visst. För makten vill självklart det Kajsa Dovstad vill. Annika Strandhäll, S, pratade redan år 2017 om att korta föräldraledigheten för att tvinga ut fler kvinnor i vård och omsorg.

Dessvärre blir det väldigt odemokratiskt att inte släppa fram fler röster än de som går i linje med maktens – i synnerhet som SVT ska vara oberoende och finansieras av våra skattepengar, samtidigt som tidningarna också får stora subventioner. Med det i åtanke så borde debatten nyanseras och fler röster släppas fram.

Här är i alla fall en replik på Kajsa Dovstads debattartikel:

Kajsa Dovstad skriver i Expressen den 10 april, att föräldraledigheten i dessa kristider, borde dras in för kvinnor som är utbildade sjuksköterskor. Staten ska helt enkelt kliva in och peka med hela handen och rycka undan den ekonomiska tryggheten specifikt för kvinnor, som därmed ska tvingas in i vård- och omsorgsyrken och vårda corona-sjuka.

Det lilla barnets rätt till en trygg anknytning och en bra start i livet, är i hennes värld underordnat statens behov av arbetskraft. Människors självklara rätt till sina egna liv, är underordnat kollektivets behov och i den kris vi befinner oss i, ska demokratiska värden inte längre gälla, utan människor ska tvingas att agera som staten vill. 

Även rent allmänt vill Kajsa Dovstad att föräldraförsäkringen ska kortas för att ge ett ”välbehövligt personaltillskott” till vård och omsorg. I teorin ser hon 4 500 fler i vård- och omsorgsyrken med färre föräldradagar. Men i praktiken kommer många istället säga upp sig för att få mer tid med sina barn, eller arbeta deltid. De som inte kan välja riskerar att drabbas av psykisk ohälsa om de tvingas in arbetslivet under den period barnen behöver dem som mest. Något vi redan ser idag då många heltidsarbetande småbarnsmammor enligt statistik från Försäkringskassan är hårt drabbade av sjukskrivningar.

Självklart ska alla hjälpas åt när landet befinner sig i en akut kris, men den hjälpen ska samordnas på frivillig basis och inte med statligt tvång. Det är en självklarhet i en demokrati.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Nej, fler kommer inte jobba med kortad föräldraförsäkring

Dra in föräldraledigheten för vårdens lattemammor

Dygnet-runt-förskolor ska lösa problemen med kortad föräldraförsäkring

Public service ansvar i det offentliga rummet

Kajsa Dovstad

Publicerad i Censur

Partiska SVT vägrar publicera slutreplik

baby-469280_640
Foto: Pixabay

Opinion Live på SVT väljer att bli partiska när de vägrar publicera slutrepliken till den debattartikel jag skrev den 10 april: ”Nej, fler kommer inte att jobba med kortad föräldraförsäkring”. Praxis är nämligen att när någon skriver en debattartikel så får också den personen slutrepliken. Men enligt Jan Sprangers på Opinion Live, fick Timbros svar utgöra ”ett slags slutpunkt”. Det här är allvarligt på många sätt och skadar SVT:s trovärdighet som påstått oberoende, men det är också illa eftersom Timbros förslag om kortad föräldraledighet slår hårt mot våra allra yngsta och fler röster därför måste få höras.

Hoppas nu att många kan hjälpa mig och sprida den slutreplik som SVT Opinion inte vill att ni ska få läsa.

Slutreplik till min debattartikel:
Siri Steijer, Timbro och Kajsa Dovstad, skribent, har svårt att ta till sig att den planekonomiska styrning de vill tvinga på småföräldrar, aldrig har lett till något bra i de länder som testat. Föräldraförsäkringen är heller inte allmosor från staten till folket som de påstår, utan den är något som vi alla betalar en procentandel till via lönen under hela arbetslivet. Den kom också till för att garantera att alla barn skulle ha möjlighet att vara hemma i åtminstone 12 månader i ett land där det valet är svårt att göra på grund av de extremt höga skatterna, där det är svårt att försörja en familj på en lön efter skatt.

Det är inte att moralisera att lyfta barns välmående och ta upp hur familjepolitiken påverkar den biten. I Sverige har viktig forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi stuvats undan i decennier och delges inte föräldrar och någon forskning på vilken effekt förskolan har på små barn har inte gjorts under de senaste 30 åren i vårt land. I Norge har man däremot forskat på saker som vilken effekt långa dagar i förskolan har, hur stora barngrupper påverkar barnen samt vilken effekt de höga stressnivåerna hos förskolebarn får.

Studierna visar att förskolebarn riskerar att stressas för livet och att långa dagar i förskola riskerar att ge fler beteendeproblem. Att i det läget ens föreslå en kortad föräldraförsäkring vilket leder till att ännu yngre barn tvingas in i förskolan, är väldigt anmärkningsvärt.

Istället för att försöka tvinga specifikt småbarnsföräldrar att arbeta ännu mer när barnen är små och behöver dem som mest, så flytta istället fokus till alla de som står utanför arbetsmarknaden och behöver komma in och börja arbeta. Det tar visserligen längre tid och är krångligare, men vårt enda existensberättigande som småbarnsföräldrar kan inte bara vara att vi ska vara en kugge i ett gigantiskt maskineri, där man tvingar oss att springa allt snabbare i ekorrhjulet tills vi stupar. Det är varken ekonomiskt, jämställt eller lönsamt.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs  också:

Kritik mot SVT – studie visar politiska vinklingen