Publicerad i Censur

Partiska SVT vägrar publicera slutreplik

baby-469280_640
Foto: Pixabay

Opinion Live på SVT väljer att bli partiska när de vägrar publicera slutrepliken till den debattartikel jag skrev den 10 april: ”Nej, fler kommer inte att jobba med kortad föräldraförsäkring”. Praxis är nämligen att när någon skriver en debattartikel så får också den personen slutrepliken. Men enligt Jan Sprangers på Opinion Live, fick Timbros svar utgöra ”ett slags slutpunkt”. Det här är allvarligt på många sätt och skadar SVT:s trovärdighet som påstått oberoende, men det är också illa eftersom Timbros förslag om kortad föräldraledighet slår hårt mot våra allra yngsta och fler röster därför måste få höras.

Hoppas nu att många kan hjälpa mig och sprida den slutreplik som SVT Opinion inte vill att ni ska få läsa.

Slutreplik till min debattartikel:
Siri Steijer, Timbro och Kajsa Dovstad, skribent, har svårt att ta till sig att den planekonomiska styrning de vill tvinga på småföräldrar, aldrig har lett till något bra i de länder som testat. Föräldraförsäkringen är heller inte allmosor från staten till folket som de påstår, utan den är något som vi alla betalar en procentandel till via lönen under hela arbetslivet. Den kom också till för att garantera att alla barn skulle ha möjlighet att vara hemma i åtminstone 12 månader i ett land där det valet är svårt att göra på grund av de extremt höga skatterna, där det är svårt att försörja en familj på en lön efter skatt.

Det är inte att moralisera att lyfta barns välmående och ta upp hur familjepolitiken påverkar den biten. I Sverige har viktig forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi stuvats undan i decennier och delges inte föräldrar och någon forskning på vilken effekt förskolan har på små barn har inte gjorts under de senaste 30 åren i vårt land. I Norge har man däremot forskat på saker som vilken effekt långa dagar i förskolan har, hur stora barngrupper påverkar barnen samt vilken effekt de höga stressnivåerna hos förskolebarn får.

Studierna visar att förskolebarn riskerar att stressas för livet och att långa dagar i förskola riskerar att ge fler beteendeproblem. Att i det läget ens föreslå en kortad föräldraförsäkring vilket leder till att ännu yngre barn tvingas in i förskolan, är väldigt anmärkningsvärt.

Istället för att försöka tvinga specifikt småbarnsföräldrar att arbeta ännu mer när barnen är små och behöver dem som mest, så flytta istället fokus till alla de som står utanför arbetsmarknaden och behöver komma in och börja arbeta. Det tar visserligen längre tid och är krångligare, men vårt enda existensberättigande som småbarnsföräldrar kan inte bara vara att vi ska vara en kugge i ett gigantiskt maskineri, där man tvingar oss att springa allt snabbare i ekorrhjulet tills vi stupar. Det är varken ekonomiskt, jämställt eller lönsamt.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs  också:

Kritik mot SVT – studie visar politiska vinklingen